Sekreterare


Skriver föreningens protokoll

Sköter föreningens arkiv

Sköter föreningens post

Ansvarar tillsammans med ordförande för årsberättelsen

Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten


Föreningen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Övrigt