Ordförande


Leder föreningens möten

Ansvarar för kallelsen till årsmötet och styrelsemöten

Samordnar styrelsens arbete

Svarar för planeringsverksamheten

För föreningens talan utåt

Kontrollerar att alla beslut genomförs

Godkänner alla räkningar

Föreningen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Övrigt