Kassör


Ansvarar för föreningens bokföring och ekonomi

Sköter in- och utbetalningar

Ansvarar för bidragsansökningar

Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifter

Sköter föreningens försäkringar

Ansvarar för föreningens bokslut


Föreningen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Övrigt